Wczytuję dane...

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3

W polskich szkołach podstawowym kryterium oceniania uczniów jest sześciostopniowa skala ocen. Jednakże w klasach wczesnoszkolnych stosuje się nie tylko cyfry w skali od 6 do 1, ale również pieczątki czy również litery od A do F. Co oznacza zatem konkretna litera i co o takim ocenianiu powinni wiedzieć rodzice?

Skala ocen szkolnych – jaka obowiązuje w danej szkole?

Choć na świadectwie podsumowującym poszczególny rok szkolny, muszą znaleźć się oceny w skali cyfrowej, to w przypadku cząstkowego oceniania w klasach od 1 do 3, nauczyciele mają pewną dowolność. Mogą stosować buźki, punkty, skalę 10 – stopniową czy właśnie literki. Skala literowa najczęściej odpowiada tradycyjnym ocenom i oznacza:

 

-       A – celujący (6),

-       B – bardzo dobry (5),

-       C – dobry (4),

-       D - dostateczny (3),

-       E - dopuszczający (2),

-       F – niedostateczny (1).

 

Taka różnorodność oceniania najmłodszych uczniów, wynika z faktu, że w klasach od 1 do 3 nie obowiązuje jeszcze tradycyjna skala ocen, dlatego nauczyciele mają prawo wprowadzać inne kryteria, które będą odzwierciedlać poziom umiejętności i wiedzy dziecka i będą również klarowną informacją dla rodziców.

 

Co oznaczają poszczególne oceny? 

Właściwie nie ma powodów do paniki, bo najczęściej rodzice są szczegółowo zapoznawani z systemem oceniania dziecka, jeszcze przed rozpoczęciem edukacji, szczególnie jeśli oceny można na bieżąco śledzić w dzienniku elektronicznym. Rodzice, którzy nie otrzymują takich informacji, powinni wiedzieć, że skala literowa najczęściej odpowiada skali cyfrowej.

 

-       A – jest najwyższą oceną, jaką uczeń może uzyskać i oznacza, że zadanie zostało wykonane celująco, a nauczyciel nie ma żadnych uwag czy zastrzeżeń. A odpowiada ocenie 6, a to oznacza, że zadanie w skali procentowej zostało wykonane między 96 a 100%.

 

-       B odpowiada ocenie bardzo dobrej. Taką ocenę otrzymuje dziecko, które zadania domowe, sprawdzian czy kartkówkę wykona bardzo dobrze. Patrząc na skalę procentową, to litera B przysługuje uczniom, które wykonają zadanie na poziomie 85 – 95%, a więc dopuszcza się tutaj drobne błędy czy potknięcia.

 

-       C oznacza czwórkę, czyli zadanie wykonane dobrze. Tolerancja błędu jest tutaj dość obszerna, bo już zadanie wykonane poprawnie w 70%, ocenione jest na literę C.

 

-       D to ocena dostateczna czyli tradycyjna trójka i w tym przypadku uczeń musi wykonać zadanie minimum w 55%. Nauczyciele najczęściej dołączają tutaj opis (widniejący także pod literą T w dzienniku elektronicznym), w którym uzasadniają ocenę oraz wykazują słabe strony ucznia, które należy dodatkowo przepracować.

-        E  i F to najgorsze oceny, które oznaczają, że uczeń bardzo słabo opanował wiedzę albo nie przyswoił jej wcale. F oznacza niezaliczenie danego przedmiotu i warto wiedzieć, że w skali procentowej jest to wiedza na poziomie poniżej 40%.

 

W skali ocen mogą pojawić się też pieczątki – co oznaczają?

W pierwszej a często jeszcze w drugiej klasie szkoły podstawowej nauczyciele mogą stosować pieczątki, które wpisują się w zrozumiały język dla mniejszych dzieci. Takie pieczątki często wzbogacone są jeszcze oceną opisową, kierowaną do opiekunów dziecka.

 

Pieczątki najczęściej są w formie:

 

-       uśmiechniętego słoneczka (A),

-       słoneczka (B),

-       słoneczka z chmurką (C),

-       chmurki (D),

-       chmurki z deszczem (E lub F).

 

Pieczątki mają za zadanie obrazować poziom wiedzy dzieci, ale też motywować je do bardziej wytężonej pracy (chmurka czy chmurka z deszczem) bądź zapewniać właściwy poziom satysfakcji (słoneczko z uśmiechniętą buzią czy samo słoneczko). Takie pieczątki są też czytelne dla rodziców, dlatego nauczyciele nie zawsze dołączają opis do takiej oceny, szczególnie jeśli dotyczy ona zadania domowego albo kartkówki.